Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła


historia mZa początek istnienia Liceum Ogólnokształcącego nr III przyjmuje się rok 1950, kiedy to decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania Szkoła Podstawowa nr 1 uznana została za szkołę rozwojową. Otrzymała wtedy nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD nr 1. Od tamtej pory stopniowo zaczęły powstawać klasy licealne, a pierwsza grupa maturzystów opuściła mury placówki w 1954 r. Historia LO nr III rozpoczyna się jednak znacznie wcześniej. W 1912 roku powstała Powszechna Szkoła Męska, funkcjonująca do końca II wojny światowej. Tuż po wyzwoleniu Ostrowca Św. szkolnictwo polskie musiało zmierzyć się z wieloma trudnościami: zniszczeniami dokonanymi przez okupanta, liczną rzeszą analfabetów, czy chociażby brakiem najbardziej podstawowych pomocy dydaktycznych i niezbędnych sprzętów szkolnych. Po roku 1950, kiedy to wprowadzono pierwszą klasę licealną Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące funkcjonowały jako 11-latka.

Dopiero w 1966 r. liceum zostało oddzielone od szkoły podstawowej i rozpoczął się okres samodzielnej działalności obu placówek, pozostających jednak jeszcze przez pewien czas w jednym budynku. Rok 1968 naznaczony był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły - liceum formalnie otrzymało imię wybitnego poety Władysława Broniewskiego oraz w rezultacie nazwę III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św. Oficjalna uroczystość z tej okazji odbyła się w dniu 15 grudnia tego samego roku, w szóstą rocznicę Śmierci patrona. Odsłonięto wtedy tablicę pamiątkową i odczytano akt nadania imienia szkole. Otwarcia uroczystości dokonał ówczesny dyrektor Stanisław Śniechowski, mówiąc o historii i dorobku placówki. Stanisław Śniechowski został dyrektorem nowego liceum - III LO im. Władysława Broniewskiego w roku 1957 i pozostawał nim przez 17 lat. Położył wielkie zasługi dla organizacji życia szkoły. Był inicjatorem jej szybkiego rozwoju. Przeniesienie do zajmowanego aż do teraz budynku Bronka nastąpiło w dniu 1 września 1970r. Od tamtej pory szkoła działała nieprzerwanie, biorąc udział w różnorodnych akcjach i imprezach oraz odnosząc liczne sukcesy, nawet na szczeblu krajowym.szkola baner

Lata 70 - te były bogate również pod względem turystyczno - krajoznawczym. Uczniowie mieli okazje zobaczenia wielu ciekawych miejsc, poznania historii kraju i zdobycia nowych doświadczeń. Tragiczny w skutkach okazał się pożar, który wybuchł we wrześniu 1984 r. Ogień strawił poddasze i dach budynku. Ze względów bezpieczeństwa zajęcia musiały odbywać się w innych pomieszczeniach szkoły oraz pobliskim internacie międzyszkolnym. Wsparcie okazało wtedy również II LO im. J. Chreptowicza, które przez tydzień popołudniami udostępniało swój budynek uczniom i nauczycielom. Dzięki pomocy ostrowieckich zakładów oraz wsparciu rodziców uczniów budynek został wyremontowany.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1984/85 połączona została z odsłonięciem płaskorzeźby Władysława Broniewskiego i wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej. Odsłonięcia płaskorzeźby patrona szkoły dokonali prezydent Ostrowca Włodzimierz Milcarz i żona poety - patrona szkoły - Wanda Broniewska, która nie kryła wzruszenia i radości z udziału w tak ważnym wydarzeniu. Szkoła przez długi czas poddawana była kolejnym reformom oświatowym mającym na celu unowocześnienie jej działalności. Wciąż powiększała się liczba uczniów i co za tym szło, Grono Pedagogiczne.

Z początkiem lat osiemdziesiątych "Bronek" zaczął oferować uczniom pozalekcyjne koła zainteresowań, pozwalające im rozwijać swoje pasje. Wśród nich największe sukcesy odnosił Zespół Pieśni i Tańca, debiutujący w 1990 roku. Jego członkowie występowali zarówno w kraju, jak i za granicą, podbijając serca publiczności starannie przygotowanymi widowiskami słowno- muzyczno- tanecznymi. W roku 2006 nasze liceum zajęło wysokie, bo piąte w województwie i 137 w Polsce miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół średnich, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia. W latach 2002 i 2007 odbyły się zjazdy absolwentów, na które licznie przybyli dawni uczniowie oraz nauczyciele Bronka, którzy z nieskrywaną radością i sentymentem odwiedzali stare mury pełne wspomnień.
W roku szkolnym 2010/11 miała miejsce uroczystość poświęcenia repliki sztandaru, połączona z 43 rocznicą nadania szkole im. Wł. Broniewskiego. Podążając z duchem czasu „Bronek” wciąż się rozwija, co przejawia się min. w realizacji różnorodnych projektów, w których uczniowie mogą zdobywać nowe  umiejętności, a także wykorzystywać nabytą wiedzę. Od 2005 roku realizowany jest Telemost, w którym za pomocą telekonferencji  uczniowie Broniewskiego rozmawiają z uczniami szkół rosyjskich, poznają kulturę tego kraju, a także kształcą swoje umiejętności językowe. W latach 2009/12 szkoła zaangażowała się w Projekt Edukacyjny „Feniks”, którego głównym założeniem była popularyzacja fizyki i nauk ścisłych. W tym czasie realizowane były również: Projekt LLP uczenie się przez całę życie pt. „Matematyka, Nauka i Świat” - poświęcony roli matematyki w codziennym życiu: w przyrodzie, architekturze, muzyce i sporcie. Projekt „W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod patronatem Kuratorium Oświaty. Jego celem było zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z matematyki oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. A także Projekt Peace Cross – Cultural Understanding, którego celem było przełamywanie stereotypów, rozwijanie horyzontów, poznawanie kultury innych krajów. Dzięki zaangażowaniu  w projekt, młodzież „Bronka” nawiązała kontakty z młodymi ludźmi mieszkającymi w Chinach, Gruzji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którzy w ramach tego przedsięwzięcia gościli w murach LO nr III.
Działania podejmowane w placówce zaowocowały tym, że w 2011 roku Broniewski w rankingu szkół zajął 1 miejsce wśród liceów, 11 miejsce w województwie i 289 miejsce w Polsce.
Nasza szkoła już od wielu lat współpracuje z Politechniką Świętokrzyską oraz Uniwersytetem Jagiellońskim, a od 2015 r. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej objął patronatem klasy humanistyczne, zaś w roku 2016 klasy matematyczne zostały objęte patronem przez Politechnikę Świętokrzyską.
Szkoła podtrzymuje tradycję wyjazdów zagranicznych, organizując wymiany z Francją,a także wycieczki min. do Londynu.
Obecnie liceum oferuje różnorodne profile klas, pozwalające uczniom dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego i wymarzonego kierunku studiów.