Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZJAZDY ABSOLWENTÓW

ZJAZDY ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM      Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego to szkoła z wieloletnią tradycją. Elementem tej tradycji są zjazdy absolwentów. Pomysł zorganizowania zjazdu pojawił się już w 1987, gdy przygotowywano się do obchodów 40 - lecia szkoły. 10 listopada 1987 odbyło się zebranie grupy inicjatywnej, w skład której weszli dyrektor szkoły dr Wiesław Olech, emerytowani dyrektorzy – Stanisław Śniechowski i Stanisław Ziółkowski, przewodniczący KR - Z. Stańczak oraz absolwenci. Do organizacji zjazdu jednak wówczas nie doszło. Z kolejną inicjatywą Zjazdu Wychowanków Szkoły nr 1 i III LO absolwenci wystąpili w roku szkolnym 1991/92. Przewodniczącym Komitetu Zjazdowego został Wojciech Kotasiak. Ze względu na niewielki odzew zainteresowanych od organizacji zjazdu odstąpiono. Spotkania poszczególnych klas odbywały się jednak często, zgodnie     z zapotrzebowaniem absolwentów, aż doszło do brzemiennego w skutki spotkania kl. IV d – rocznik 1976. To właśnie klasa „d” przy wsparciu dyrekcji – Romualda Mrugały i Krystyny Krzemińskiej podjęła kroki w celu powołania Stowarzyszenia Absolwentów  i Przyjaciół III LO i przygotowania       I Zjazdu Absolwentów.
14 grudnia 2001 roku na walnym zebraniu Stowarzyszenia wybrano zarząd w składzie: prezes – Hieronim Wanat, zastępca prezesa – Krystyna Krzemińska, sekretarz – Grażyna Chudzińska, skarbnik – Ewa Gawlik, członkowie – Grażyna Kałamaga, Leszek Duniec, Piotr Składanowski. W styczniu 2002 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO im. Władysława Broniewskiego zostało zarejestrowane i rozpoczęły się przygotowania do organizacji zjazdu, którego termin ostatecznie ustalono na 22 – 23.06.2002 r.

     I Zjazd Absolwentów odbył się z okazji 50 – lecia szkoły w dniach 22 – 23 czerwca 2002 roku. Honorowy Patronat nad zjazdem przyjął Starosta Ostrowiecki – Waldemar Marek Paluch, a Honorowym Przewodniczącym został  Stanisław Ziółkowski – dyrektor szkoły w latach: 1971 – 1987.
W skład Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu Absolwentów weszli:
Hieronim Wanat – przewodniczący,
Krystyna Krzemińska – wiceprzewodnicząca,
Zbigniew Chuchała – prowadzący Zjazd,
Anna Dołowy – kierownik biura Zjazdu,
Oprawą plastyczną zajęła się Zofia Słapek, która opracowała również logo Zjazdu.
Aktywnie w prace Komitetu zaangażowali się: Maria Węglewicz, Marianna Wierzbicka, Eliza Duniec, Piotr Składanowski oraz: Elżbieta Baran, Andrzej Broda, Dariusz Grochulski, Agnieszka Jeruzal, Elżbieta Koksa, Grażyna Kłodnicka, Renata Orłowska, ks. Kanonik Krzysztof Jan Rusiecki,  Elżbieta Saracen, Ewa Skowierzak, Jerzy Steblin – Kamiński, Małgorzata Mularska, Agnieszka Wesołowska, Wiesława Kowalska.
Dzięki ofiarności absolwenta – Zbigniewa Gorazdy, według projektu Zofii Słapek – nauczycielki i plastycznki, wykonano odlew w brązie tablicy poświęconej dyrektorowi Stanisławowi Śniechowskiemu. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała podczas zjazdu  córka pana dyrektora – dr Wiesława Śniechowska.
Uroczystość rozpoczęła dzwonkiem szkolnym  Helena Bakowa – wieloletnia woźna. Oficjalnie  Zjazd otworzył absolwent z 1956 roku – Andrzej Szczypkowski. W tej części spotkania zabierali głos przedstawiciele władz oraz absolwenci, zaś po południu, w sali kina Etiuda, odbył się uroczysty koncert w wykonaniu dawnych uczniów szkoły, a wieczorem bal. Drugiego dnia uczestnicy wraz z rodzinami spotkali się na Krzemionkach – ta część zjazdu miała charakter rekreacyjny.
     W roku Jubileuszowym 50 – lecia Szkoły z okazji I Zjazdu Absolwentów wydana została bogato ilustrowana zdjęciami monografia szkoły ( 1950 – 2002) zawierająca część historyczną autorstwa Waldemara Ryszarda Broćka oraz wiele wspomnień i informacji o placówce, które opracował zespół redakcyjny w składzie: Stanisław Ziółkowski, Maria Węglewicz, Wanda Ziółkowska, Krystyna Krzemińska, Grażyna Chudzińska, Ewa Dobrowolska, Eleonora Wesołowska, Agnieszka Pocheć – Paluch, Maciej Krzemiński.
       Uczestnicy I Zjazdu obiecali sobie, że dołożą starań, by spotykać się co pięć lat i wyznaczyli rok 2007 jako czas kolejnego spotkania.

     II Zjazd Absolwentów odbył się w dniach 28 – 30 września 2007 roku.
Honorowy Patronat przyjął ponownie Starosta Ostrowiecki – Waldemar Marek Paluch,
Honorowym Przewodniczącym ponownie został Stanisław Ziółkowski,
Organizatorami II Zjazdu byli: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. oraz Dyrektor i Grono Pedagogiczne.
W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:
przewodniczący: Krzysztof Cegliński, Hieronim Wanat,
wiceprzewodniczący: Grażyna Chudzińska, Zbigniew Chuchała,
prowadzący Zjazd: Zbigniew Chuchała, Dariusz Grochulski,
kierownik biura Zjazdu: Magdalena Brociek
oraz Marianna Wierzbicka, Agata Kwiatkowska, Alicja Młynarczyk, Małgorzata Turek, Ewa Dobrowolska, Piotr Składanowski, Anna Nowak – Musiał, Wojciech Lesiak, Leszek Duniec, Krystyna Cholewińska, Teresa Łyjak, Anna Agatowska, Elżbieta Baran, Anetta Barańska, Paweł Delegiewicz, Monika Jasińska, Adam Kaleta, ks. kanonik Krzysztof Jan Rusiecki, ks. dr Rafał Kułaga, Anna Kwapisz – Orłowska, Jolanta Sienniak – Romańska.
Zjazd powiązany z obchodami 55 – lecia szkoły rozpoczął w piątek – 28 września mecz piłkarski między reprezentacją szkoły, a absolwentami, później sadzono drzewka symbolizujące kolejne zjazdy.
W sobotę po Mszy św. w kościele na Piaskach miała miejsce część oficjalna, wzbogacona artystycznymi popisami młodzieży, po niej nastąpiło zwiedzanie szkoły, spotkania z wychowawcami, a wieczorem ponad 200 osób bawiło się na balu. Spotkanie po latach zakończył niedzielny plenerowy wyjazd do Bałtowa.
     Komitet Organizacyjny zobowiązał się do organizacji kolejnego zjazdu za pięć lat. Niestety,            z przyczyn obiektywnych podjęte starania organizacyjne nie doprowadziły do kolejnego spotkania      w wyznaczonym czasie. Kolejny zjazd pozostaje w sferze planów.
     Zwyczajem I Zjazdu  i tym razem wydano publikację książkową  - Między zjazdami  - dostarczającą wiadomości o zmianach, jakie nastąpiły w naszej szkole w okresie między I a II Zjazdem Absolwentów.
Książkę opracowała redakcja w składzie: Krystyna Krzemińska, Krzysztof Cegliński, Ewa Dobrowolska – redaktorzy naczelni oraz: Ewa Dorecka, Rafał Dytkowski, Paweł Górniak, Bożena Jagiełło, Krystyna Kozieł, Renata Olszańska, Agnieszka Pocheć – Paluch, Alicja Samot, Małgorzata Stańczak, Artur Tofil, Eleonora Wesołowska, Jadwiga Wojsa, Ewa Wyjadłowska.
Na okładce wykorzystano grafikę Tadeusz Kurka, redakcją techniczną zajęli się: Grażyna Chudzińska, Dariusz Grochulski, Agata Kwiatkowska, Wojciech Lesiak.

Opracowała na podstawie wpisów w Kronice Szkoły, artykułów prasowych i wspomnień absolwentów Krystyna Kozieł